La repoblació forestal: la fusta del nostre futur

La repoblació forestal és una necessitat essencial que ens afecta a tots pel correcte manteniment del planeta, ja que la plantació d’arbres ens aporta molts beneficis:

  • Una major capacitat d’obtenció de carboni (CO₂).
  • Restauració del paisatge que facilita la conservació i biodiversitat de les espècies.
  • Motiva l’economia.
  • La necessitat de la fusta és notòria com a material sostenible.

Per aquest motiu, hem volgut saber quina és la situació de repoblacions aquí a Catalunya, mitjançant l’Observatori Forestal Català (OFC) que ens detalla en aquesta gràfica el total d’hectàrees repoblades des de 1998 fins al 2019:

El que podem ressaltar d’aquesta gràfica és el gran descens que pateix l’any 2010, i a partir d’aquí les seves fluctuacions no són tan marcades. Les últimes dades ens mostren com l’any 2018 es van repoblar 119,4 (ha=hectàrees), en canvi, l’any 2019 en van fer 193,4 (ha), visualitzant així un augment d’un 38% respecte a l’any anterior.

L’impacte de la Covid-19 en la consciència mediambiental col·lectiva de la societat, ha incentivat la preocupació perquè materials com la fusta procedeixin de boscos gestionats de manera responsable.

La necessitat d’incrementar la fusta ve demandada per la seva sostenibilitat, versatilitat i per les seves propietats beneficioses per la salut. A més a més,  del caliu i elegància que afegeix a qualsevol estada.

Ressaltem també que el seu cicle de vida sempre és millor que altres materials alternatius, desmitificant així la seva fragilitat. Tan sols s’ha de ser coneixedor de quins usos estructurals es poden emprar depenent del tipus de fusta i aquelles tècniques constructives que són més adients per determinades fustes.

Tanmateix, és interessant saber quins aspectes s’han de tenir en compte a l’hora de repoblar una zona:

  • El tipus de sòl
  • El clima de la zona controlant el règim pluviomètric, la temperatura i el vent.
  • La reacció àcida o bàsica que condicionen les espècies de plantes que es poden implantar.
  • Aprofitar zones que hagin sigut emprades per la ramaderia o antics boscos desapareguts i on es pugui restaurar el medi ambient.

A Catalunya es poden plantar arbres des de meitat del mes d’octubre fins a finals de març, sempre tenint en compte que la temperatura no sigui primaveral, ja que això dificultaria que la plantació s’aferrés bé.

No ens queda cap dubte que aquestes repoblacions que s’estenen arreu del món, seran les futures fustes per a poder subministrar aquest bé natural de manera responsable a les generacions de fusters i ebenistes, presents i futurs.

A Llorens Ebenisteria apostem pels certificats forestals PEFC o FSC que ens garanteixen que la superfície forestal s’ha gestionat de manera sostenible.

Si tens algun dubte o vols saber més del que podem fer per tu amb fusta, contacta amb nosaltres.