La repoblació forestal: la fusta del nostre futur

La repoblació forestal és una necessitat essencial que ens afecta a tots pel…