La fusta en la construcció

La fusta ha sigut utilitzada en la construcció des de temps immemorables. En l’antiguitat era un dels materials més comuns per a construir llars. Avui en dia, la fusta segueix sent un dels materials més coneguts per a la decoració d’interiors i exteriors dels habitatges i, cada cop més, s’està utilitzant com a material de construcció.

Oodi Central Library, Helsinki

Durant la Revolució Industrial, la fusta va ser desplaçada en gran mesura per materials com l’acer o el formigó. Tanmateix, en les últimes dècades, hi hagut un ressorgiment de l’ús de la fusta en la construcció degut a la seva sostenibilitat i els avanços en la tecnologia.

Les seves propietats úniques i la seva versatilitat juntament amb la seva durabilitat fan de la fusta un material resistent i el qual pot resistir carregues molt pesades. A més a més, resisteix els canvis de temperatura, actuant com a aïllant natural i ajudant a mantenir les cases i els edificis frescos a l’estiu i càlids a l’hivern.

En l’actualitat, la tendència d’utilitzar la fusta com a material de construcció s’està instaurant en dissenys d’edificis i habitatges arquitectònics innovadors i d’alta tecnologia. Les innovacions en la fusta han permès la creació d’edificis de gran altura i la combinació d’aquesta amb altres materials ha fet que s’hagin pogut crear estructures resistents i duradores.

Oodi Central Library, Helsinki

En resum, en els últims temps, i per aquestes raons que hem esmentat, la fusta està agafant força com a alternativa de material sostenible en la construcció, ja que és renovable i reciclable, i a més a més, les seves característiques aporten una solució de qualitat.