Hi ha qui pensa que no cal fer bonic tot allò que no es veu i, per tant, ni li passa pel cap invertir el mínim esforç en aconseguir que els acabats de la seva creació tinguin el mateix estàndard de qualitat que la resta del producte. En canvi, hi ha qui creu que cada […] Read More