Dins de l’última intervenció que vàrem fer a la Sagristia del Temple de la Sagrada Família s’han d’incloure unes taules auxiliars resultat d’un treball artesanal, on la fusta protagonista ha estat el roure massís.

El sobre de les taules disposa d’un cantell perimetral amb bisell inferior i la part central està formada per un conjunt de làmines encadellades i on una estructura formada per llistons traspassa a la cara vista i divideix la taula en sis parts, mostrant un dibuix lineal que recorda a una estrella.

Per altra banda, les dues potes estan formades per tres peus cadascuna amb diferents inclinacions, que recorden a les inclinacions de les columnes del Temple.

El resultat són unes peces úniques, que transmeten l’essència de la professió i de l’alta ebenisteria en la seva màxima expressió.